General Trading

دوره های آموزشی

گروه مشارکتی آرادمانی آماده برگزاری دوره های آموزشی در حوزه های ذکر شده می باشد تا اطلاعات فنی افراد علاقه مند را به شیوه ای …

طراحی و مهندسی

.یکی دیگر از خدمات گروه مشارکتی آرادمانی طراحی و مهندسی تجهیزات صنعتی است تیم طراحی و مهندسی ما آماده ارائه خدمات در زمینه تجهیزات الکتریکی و …